Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

AKTIVE medlemmer

Anmodning om status som AKTIVT medlem sker til bestyrelsen,
der tager stilling til om den pågældende kan optages efter en prøvetid på
6 måneder, hvoraf den første er kontingentfri.

Ansøger skal være fyldt 18 år.

Ved aktivt medlemskab forstås medlemmer der kan deltage i samtlige klubbens aktiviteter.

Aktive medlemmer, der er optaget endeligt i klubben efter 6 måneders
prøvetid, har stemmeret på generalforsamlinger.

Kontingentet udgør p.t. kr. 300,- pr. Kvartal.