Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

Vi har vedtaget, hvordan vi vil gøre her i klubben...

Vedtagelserne er forankret i vores klubvedtægter og løbende vedtagelser på regelmæssige klubmøder.

Brug menupunkterne til at se mere...Lyntog Slesvigeren undervejs i en af vore kørsler

Opstilling Kørsel Stationsdatablade De Gule Sider Fragtkort og Vognkort Køreplan