Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

JUNIOR medlemmer

Anmodning om status som JUNIOR medlem sker til bestyrelsen, der tager stilling til om den pågældende kan optages efter en prøvetid på 6 måneder, hvoraf den første er kontingentfri.

Ansøger skal normalt være mindst 15 år gammel, men kan ikke være fyldt 18 år.

Et optaget juniormedlem overgår automatisk på sin 18 års fødselsdag til at være AKTIVT medlem jfr. lovenes § 5 stk. 1, dog uden fornyet prøvetid.

JUNIOR medlemmer kan deltage i samtlige klubbens aktiviteter, men har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

JUNIOR medlemmer betaler kontingent svarende til halvdelen af aktivt kontingent.

Kontingentet udgør således p.t. kr. 150,- pr. Kvartal.