Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

I KdMJK kører vi efter køreplaner. Disse køreplaner opbygges, så der indgår mest mulig materiel og kørsel fra den enkelte epoke.

Køreplaner opbygges med mest mulig godsdrift. Det vil sige, at der skal køre så mange godstog som muligt og al rangering på stationer skal foregå med lokomotiv. Dette gælder alle epoker.

På strækninger køres der efter opstillede signaler og stationsbestyrerens angivelser.

-

 En artikel skrevet af et FREMO medlem, beskriver selve konceptet på bedste måde.


Hent artiklen.

Læs artiklen her