Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

PASSIVE medlemmer

Anmodning om status som PASSIVT medlem sker til bestyrelsen, der tager stilling til om den pågældende kan optages. Ansøger skal være fyldt 12 år.

Ved PASSIVT medlemskab forstås medlemskab til reduceret kontingent.

PASSIVE medlemmer har ikke ret til at køre med eller bygge på anlægget og har ikke stemmeret på møder eller generalforsamlinger.

PASSIVE medlemmer har ret til at komme i klubben når der er åbent og kan da benytte samtlige klubbens sociale faciliteter.

Kontingentet udgør p.t. kr. 120,- pr. kvartal.