Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

For hver station udarbejdes et stationsdatablad

Dette blad indeholder en tegning over stationen med alle spor og sporskifter samt de vigtigste bygninger.

Desuden er der en spor-oversigt med beskrivelse af:

Ud fra skemaet kan stationsbestyren se, om han også skal bestille tomme vogne fra en fiddleyard til udgående gods.

Der udarbejdes en stationsdataplan for hver epoke, da kunderne ikke er de samme fra epoke til epoke.

Stationsdatabladet bruges af køreplanlæggeren til at opbygge en vellykket køreplan.


Stationsdatablade for Vamdrup Stationsdatablade for Sommersted Hvordan gør vi ?