Velkommen Om klubben Hvordan gør vi ? FREMO Kørsel og Køredage Links Kun for medlemmer

KdMJK

Kolding ModelJernbaneKlub


Klubaften
tirsdag
kl. 19:00

Generalforsamling

20.marts-19:00

STØTTE medlemmer

Anmodning om optagelse som STØTTE medlem sker til et medlem af bestyrelsen.

Ved STØTTE-medlemskab forstås medlemskab til reduceret kontingent.

STØTTE medlemmer har ikke ret til at køre med eller bygge på anlægget, men inviteres af bestyrelsen til at bese anlægget på nærmere fastsatte dage, og til at deltage i visse af klubbens øvrige aktiviteter.

STØTTE medlemmer har ikke stemmeret på møder eller generalforsamlinger, og kan ikke deltage i disse, medmindre de er specielt inviterede af bestyrelsen.

Kontingentet udgør p.t. kr. 120,- årligt.