Klubstandard for Kolding Modeljernbaneklub.

Vedtaget som officiel klubstandard
på generalforsamling 17. marts 2009
og revideret på generalforsamling
28.februar 2012

Formål

Du er medlem af KdMJK, fordi du gerne vil have det sjovt og føle glæde ved at dyrke vores fælles hobby, og fordi du sammen med os andre vil være med i vore fælles forsøg på at skabe et anlæg så modeltro som muligt. Vi har derfor opsat en række meget enkle regler som dels handler om, hvordan vi omgås hinanden, og dels beskriver, hvordan vort anlæg og rullende materiel skal være opbygget.   

0. Etiske love

Hjælp og gode råd: Du må modtage råd og hjælp fra alle og bede om hjælp og råd hos alle.
Ros:  Du må modtage ros fra alle og give ros til alle.
Ris:   Du skal kun modtage og acceptere ris fra bestyrelsen.
Udførelse:  Tilbyd kun at deltage i et projektarbejde, hvis du kan gennemføre aftalen. Accepter, at den, som udfører en opgave, også suverænt bestemmer udførelsen af opgaven.
Kritik:   Nedgør ikke udførte projekter bag ryggen på den, der har udført det; lav i stedet noget selv !
Ryd op:  Ryd op efter dig selv..- hver gang.
Beslutninger: Beslutninger vedtaget på medlemsmøder eller truffet af bestyrelsen skal respekteres.

1. Tema

Anlægget/modulerne skal primært gengive et dansk, eventuelt tysk jernbanemiljø og et dansk, eventuelt tysk landskab med udgangspunkt i en sensommerdag i epoke III, (50’erne-60’erne).
Modulerne skal primært gengive en dansk, eventuelt tysk side- eller hovedbane i målestok 1:87 og opstilles nationalt korrekt og så vidt muligt geografisk korrekt i forhold til hinanden.
Skinnesystemet skal være for 2-skinnedrift.
Strømsystemet skal være digitalt efter NMRA DCC-normen.

2. Modulkasser

Modulerne skal bygges efter de regler, som gælder for FREMO H0 Europa.
Spidser fra skruer eller lignende må ikke stikke igennem konstruktionen og derved udgøre en fare for tilskadekomst.
Private moduler skal opfylde klubbens regler for at kunne indgå i det opstillede klubanlæg.

3. Spor

Alle skinneprofiler fra Code 75 til Code 83 accepteres.
For sidebaner bør en kurveradius på 1000mm ikke underskrides, og det bør bestemt tilstræbes at anvende mindst 1500mm kurveradius.
For hovedbaner bør en kurveradius på 1500mm ikke underskrides, og der bør bestemt tilstræbes at anvende mindst 2000mm kurveradius.
For gods og industrispor må 750 mm kurveradius ikke underskrides.
Acceptkriterium for sporarbejdet på et modul er, at sporet er afsluttet vinkelret på endemodulet både i horisontal og i vertikal retning, samt at sporet slutter 0,1-0,2mm indenfor modulkanten.    Skinnerne patineres rustrøde.
Ballasteringen vælges efter de lokale forbilleder og patineres.   Klubbens fortrukne spormateriale er Pilz/Tillig Code 83, både spor og sporskifter.

4. Rullende materiel

Alle vogne som fungerer sammen med de øvrige medlemmers vogne er tilladt på klubanlægget.
Som hjulstandard anvendes NEM 310/311. RP-25 hjul kan også anvendes. Mål mellem hjulflangerne skal være 14.3mm for NEM hjul. RP-25 hjul skal justeres til en indvendig flangeafstand på 14,4mm.    Vognprofilet er som defineret i FREMO norm.
Der kræves bøjlekoblinger som opfylder NEM 360.  Det anbefales at anvende Fleischmann’s bøjlekobling nr. 38 6511. Andre koblinger er kun tilladt i fast opkoblede togsæt. Alle koblinger skal være justeret så underkanten af bøjlen er 8,5 mm over sporets overkant. Kontrol kan let foretages med klubbens koblingslære. Det anbefales at afkorte koblingskulisserne, men det kræves ikke. Det anbefales at fiksere koblingskulisserne, men det kræves ikke.
Vognvægten bør mindst være ca. 60g for 2-akslede vogne, ca. 100g for 4-akslede vogne. Vognvægten i et tog bør være nogenlunde ensartet.
Godsvogne skal have individuelle vognnumre og skal have vognkort.
Person og postvogne kan have individuelle vognnumre og kan have vognkort.
Al trækkraft skal have individuelle numre og kan have et lokokort.
Patinering af det rullende materiel er ønskværdig og ser godt ud, men er ikke et krav for at køre på klubbens anlæg.

5. Elektrisk

FREMO H0 Europas normale regler skal følges

6. Modulanvendelse

Klubbens moduler anvendes til sammen med medlemsejede moduler at danne et anlæg, som i
hovedparten af tiden er opstillet og køreklart i klubbens lokaler.
Et medlem kan ansøge, og bestyrelsen kan tillade, at klubbens moduler medtages til FREMO-træf for en kortere periode.   Nedtagning og genopstilling af lånte moduler er selvfølgelig en opgave for låneren.

7. Drift på det opstillede
    anlæg

Driften afvikles efter realistiske køreplaner efter samme principper som er gældende for FREMO.
Hos FREMO vægtes godstrafik som bekendt højere end persontrafik.