Det aktive medlemsskab

AKTIVE medlemmer

Anmodning om status som AKTIVT medlem sker til bestyrelsen,
der tager stilling til om den pågældende kan optages efter en prøvetid på
6 måneder, hvoraf den første er kontingentfri.

Ansøger skal være fyldt 18 år.

Ved aktivt medlemskab forstås medlemmer der kan deltage i samtlige klubbens aktiviteter.

Aktive medlemmer, der er optaget endeligt i klubben efter 6 måneders
prøvetid, har stemmeret på generalforsamlinger.

G-Kontingentet udgør p.t. kr. 200,- pr. Kvartal.
S-Kontingentet udgør p.t.
kr. 250,- pr. Kvartal.


S-Medlemsskab indebærer ret
til at have eget arbejdsbord,
der ikke behøver at blive ryddet efter brug.

JUNIOR medlemmer

Anmodning om status som JUNIOR medlem sker til bestyrelsen, der tager stilling til om den pågældende kan optages efter en prøvetid på 6 måneder, hvoraf den første er kontingentfri.

Ansøger skal normalt være mindst 15 år gammel, men kan ikke være fyldt 18 år.

Et optaget juniormedlem overgår automatisk på sin 18 års fødselsdag til at være AKTIVT medlem jfr. lovenes § 5 stk. 1, dog uden fornyet prøvetid.

JUNIOR medlemmer kan deltage i samtlige klubbens aktiviteter, men har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

JUNIOR medlemmer betaler kontingent svarende til halvdelen af aktivt kontingent.

Kontingentet udgør således p.t. kr. 100,- pr. Kvartal. (G-medlemsskab)