Efter klubbens seneste flytning
er det ikke længere muligt
at arrangere kørsler i klubben,
da der simpelthen ikke er
lokaler til rådighed for dét.

Vore kørselsbehov opfyldes således udelukkende ved deltagelse i diverse FREMO-træf.

Foto fra en køreaften - her på Sommersted Station