Det passive eller støttende medlemsskab

PASSIVE medlemmer

Anmodning om status som PASSIVT medlem sker til bestyrelsen, der tager stilling til om den pågældende kan optages. Ansøger skal være fyldt 12 år.

Ved PASSIVT medlemskab forstås medlemskab til reduceret kontingent.

PASSIVE medlemmer har ikke ret til at køre med eller bygge på anlægget og har ikke stemmeret på møder eller generalforsamlinger.

PASSIVE medlemmer har ret til at komme i klubben når der er åbent og kan da benytte samtlige klubbens sociale faciliteter.

Kontingentet udgør p.t. kr. 125,- pr. kvartal.

STØTTE medlemmer

Anmodning om optagelse som STØTTE medlem sker til et medlem af bestyrelsen.

Ved STØTTE-medlemskab forstås medlemskab til reduceret kontingent.

STØTTE medlemmer har ikke ret til at køre med eller bygge på et evt. anlæg,
men inviteres af bestyrelsen til at bese anlægget på nærmere fastsatte dage, og til at deltage i visse af klubbens øvrige aktiviteter.

STØTTE medlemmer har ikke stemmeret på møder eller generalforsamlinger.

Kontingentet udgør p.t. kr. 150,- årligt.