Vores behov for at køre med tog, dækkes normalt ved deltagelse i
såkaldte træf, 
som foregår enten
her i landet eller typisk
i Tyskland, evt. Norge eller Holland.

Disse træf arrangeres i FREMO-regi, starter ofte f.eks. en torsdag med opstilling og afprøvning, hvorefter der køres efter køreplan fredag og lørdag samt søndag formiddag.
Herefter pakkes alt ned igen og hjemturen starter.

Du kan få et glimrende indtryk af,
hvordan sådan et træf 
forløber
ved at kigge på denne 
YouTube-video
fra et tidligere træf.

Videoen er optaget af et af vore medlemmer, Kristjan Pigsborg Kristjansen

HVIS vi kunne arrangere køredage eller køreaftener lokalt i klubben, ville det foregå under disse betingelser (vi har ikke noget fast anlæg) :